Jumaat, 29 November 2013

Pensijilan Semula Amalan Persekitaran Berkualiti (5S/QE) oleh Wakil MPC

Pada 15 November 2013 yang lalu, Pejabat Bendahari UTeM sekali lagi telah menjalani sesi pengauditan bagi Pensijilan Semula Amalan Persekitaran Berkualiti (QE/5S) untuk kali yang kelima. Sesi pengauditan ini dijalankan oleh wakil auditor daripada pihak Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) yang turut merangkumi aspek fizikal persekitaran, dokumentasi serta inovasi-inovasi pelaksanaan 5S itu sendiri.
Alhamdulillah...buat kali kelima ini Pejabat Bendahari sekali lagi telah berjaya mendapat Pensijilan Semula Amalan Persekitaran Berkualiti (QE/5S) dengan markah yang begitu cemerlang hasil kolaborasi Pihak Pengurusan Tertinggi, Ahli Jawatankuasa Induk serta komitmen yang begitu jitu dari ahli zon sendiri.