Mengenai Kami

AMALAN PERSEKITARAN BERKUALITI (5S)

Amalan Persekitaran Berkualiti merupakan 'pilot project' kepada UTeM. Dilancarkan oleh Bendahari pada 28 September 2007. 5S adalah program menyeluruh Kaizen melibatkan semua staf dalam sesebuah organisasi. Ia pendekatan berkesan memotivasikan pekerja, meningkatkan produktiviti dan persekitaran tempat kerja.

POLISI

  • Produktiviti yang cemerlang
  • Kualiti kerja yang tinggi
  • Semua kerja selesai dalam tempoh yang diberikan
  • Tempat kerja yang selamat
  • Moral yang tinggi
  • Semangat kerja berpasukan
OBJEKTIF 5S

MEMBANTU MEMBANGUNKAN PEJABAT BENDAHARI SUPAYA LEBIH BERDAYASAING DAN MENJADIKAN KAMI PEJABAT NOMBOR SATU DALAM UTeM.

MEMBERIKAN KESEDARAN KUALITI DI KALANGAN STAF MELALUI KOMUNIKASI SECARA TERBUKA DALAM PERTUKARAN IDEA DAN PANDANGAN, PENGALAMAN DAN KERJASAMA DENGAN CERIA.

MEMBANTU DAN MEMASTIKAN KPI PEJABAT BENDAHARI DAPAT DICAPAI DENGAN SEPENUHNYA.

MENGENALPASTI POTENSI TERSEMBUNYI DAN MEMBANGUNKANNYA UNTUK MEMBANTU ANTARA SEMUA STAF MELALUI AKTIVITI KAIZEN YANG AKAN MEMBANTU PEJABAT BENDAHARI MENJADI PEJABAT CEMERLANG DI UTEM.

CARTA ORGANISASI 5S

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA INDUK 5S


CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA ZON 5S1) JAWATANKUASA AUDIT

2) JAWATANKUASA LATIHAN

3) JAWATANKUASA PROMOSIMASTERPLAN 5S TAHUN 2012